Veli Toplantılarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Abstract

Fenomenolojik sınıf öğretmenlerinin veli toplantılarına boyama sayfaları görüşlerini düşünmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara ili Yenimahalle ilçesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında görev yapan ve rastlantısal olarak yapılan 94 sınıf öğretmeni yer almıştır. Söyleşide görüntülenmiş bilgi verilmiş içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları veli-öğretmen ve öğrenci boyutunda değerlendirildiğinde, sınıf öğretmenleri veli toplantılarının veliler ile iletişim kurma ve öğrencilerle ilgili birlikte kararlar alma önemli oldugunu belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca topluluğunun öğrenciyi tanıma, velilerle iletişim kurma, kendini ifade etme boyutlarında öğretmenler için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Veliler için öğrenmek eğitimi ile ilgili bilgi edinme boyutunda, öğrenci için başarı ve kişisel gelişim boyutlarında katkılar bitmiş görüş bildirmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuç bağlamında; dinleyiciler ile okul uygulamalarında etkin rol sahip öğretmen ve yöneticilere yönelik bazı öneriler.

Published
2022-07-31
How to Cite
KAÇAR, İlknur; ÇAKMAK, Melek. Veli Toplantılarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 112-121, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/428>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles