Kaçar, İlknur, AND Çakmak, Melek. " Veli Toplantılarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)