Kaçar, İlknur, & Melek Çakmak. " Veli Toplantılarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma." Başkent University Journal of Education [Online], 9.2 (2022): 112-121. Web. 28 Nov. 2022