Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili Tezlerin Sistematik Analizi

Abstract

Yirminci yüzyıl ile birlikte toplumlar endüstri çağından bilgi çağına geçiş süreci yaşamaktadır. Bu süreçteki gelişmelerden toplumun her alanı gibi eğitim de etkilenmektedir. Bu gelişmelerin ülkemizdeki yansımalarından biri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2010 yılında başlatılan Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi olmuştur. Altyapı hedeflerinin yanı sıra FATİH Projesinin kapsamlarından birisi de öğretmenlere ve öğrencilere eğitim süreci için gerekli olan e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 2012 yılında ders materyallerini çevrimiçi ortamda tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılında yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin gündeminde daha fazla yer bulan EBA artık uzaktan eğitim süreci için de en önemli içerik sağlayıcı portal olmuştur. Bu çalışmanın amacı 2012-2019 yılları arasında, EBA ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş lisansüstü tezlerin sistematik analizini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde EBA ve Eğitim Bilişim Ağı anahtar kelimelerini içeren arama sonucunda 50 yüksek lisans tezi elde edilmiştir. Tezler içerik analizi ile analiz edilmiş ve bulgular betimsel olarak sunulmuştur. Tezler ana amaçları doğrultusunda EBA kullanım durumunu betimsel olarak açıklayan, EBA’nın etkisini yarı deneysel yöntemle analiz eden, EBA’da yer alan içeriğin analizini gerçekleştiren ve EBA kullanımı ile farklı faktörler arasında ilişkisel inceleme gerçekleştiren çalışmalar olmak üzere dört ana başlık altında gruplandırılmıştır. Tezlerin çoğunluğunun EBA kullanım durumunu ortaya çıkarmaya yönelik betimsel çalışmalar olduğu görülmüştür. EBA kullanımı ile öğretmen yeterlikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli faktörler açısından inceleyen çalışma sayısı azdır. Öğretmenlerin EBA’yı kullanma süreçlerini derinlemesine inceleyen ve veri çeşitliliğini sağlayan karma yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalar sınırlı sayıdadır

Published
2020-07-31
How to Cite
GEZER, Murat; DURDU, Levent. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili Tezlerin Sistematik Analizi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 393-408, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/345>. Date accessed: 23 june 2021.
Section
Makaleler / Articles