Gezer, Murat, AND Durdu, Levent. " Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili Tezlerin Sistematik Analizi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 7 Number 2 (31 July 2020)