Sınıf Öğretmenlerinin Kapsayıcı-bütünleyici Eğitime Yönelik Değerlendirmelerinin Sosyal Alan Teorisiyle İncelenmesi: Türkiye-Almanya Karşılaştırması

  • Melike Acar MEF University

Abstract

ÖZ. Bu araştırma, ‘Herkes için Eğitim[1]’ isimli kapsayıcı-bütünleyici eğitime yönelik çok yönlü bir projenin bir parçasıdır. Araştırmanın amacı Almanya ve Türkiye’deki toplam 43 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen klinik görüşmelerle elde edilen öğretmen değerlendirmeleri ve gerekçelerinin Sosyal Alan Teorisi (Turiel, 1983) kullanılarak karşılaştırılmasıdır. Klinik görüşmeler esnasında öğretmenlerden Otizm Spektrumu içinde olan bir öğrencinin tipik gelişen öğrenciler tarafından dışlandığı (akademik proje ve oyun) ve genel sınıfa kabul edilmediği üç değişik durumu değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmenler, özel gereksinimli öğrencinin genel sınıfa kabul edilmeyişini ve akademik projeden dışlanmasını oyundan dışlanmasından daha olumsuz bir durum olarak değerlendirmişlerdir. Ancak, Türk öğretmenler Alman öğretmenlere kıyasla toplumsal-geleneksel kavramlarla değerlendirmelerini gerekçelendirmişlerdir. Ayrıca, Türk öğretmenler gerekçelerinde tipik öğrencilerin oyun zamanındaki seçim hakkı ve kişisel alanlarını dikkate almamışlardır. Bulgular kapsayıcı-bütünleyici eğitim felsefesi ve Sosyal Alan Teorisi çerçevesinden tartışılmıştır.


 


[1] Bu proje Avrupa Birliği – Türkiye Sivil Toplum Dialoğu IV çerçevesi tarafından desteklenmiştir (#CFCU/TR2011/0135.15-09).

Published
2020-07-31
How to Cite
ACAR, Melike. Sınıf Öğretmenlerinin Kapsayıcı-bütünleyici Eğitime Yönelik Değerlendirmelerinin Sosyal Alan Teorisiyle İncelenmesi: Türkiye-Almanya Karşılaştırması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 189-199, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/247>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Makaleler / Articles