Türkiye’de 2013 ve 2018 Yılı Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programlarının Temel Öğeler Açısından Karşılaştırılması

Abstract

Araştırmada 2013 ve 2018 yılı ortaöğretim fizik dersi öğretim programları temel öğeler açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yatay yaklaşımdan yararlanılan bu araştırmada, eğitim sisteminde yer alan boyutların belirli değişkenlerle birlikte ele alınması, benzerliklerin ve farklılıkların saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan doküman incelemesi aracılığıyla da veriler toplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı üzerinden 2013 ve 2018 yıllarına ait ortaöğretim fizik dersi öğretim programlarından elde edilen veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, 2018 yılı öğretim programı amaçlarının 2013 yılına göre daha kapsamlı olduğu tespit edilmiştir. İçerik bakımından, 2018 yılı öğretim programına yeni bir ünite adı elektrostatik konusunun ilave edildiği fark edilmiştir. Bunun dışında 2013 ve 2018 yılı öğretim programlarında yer alan konuların aynı olduğu söylenebilir. Öğrenme-öğretme sürecinde, 2013 programında bilişsel ve duyuşsal ilkelere değinilirken, 2018 programında öğretmenin dikkat etmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Son olarak ölçme ve değerlendirme açısından öğretim programlarında ortak birçok ifadenin yer aldığı belirlenmiştir.

Published
2020-01-31
How to Cite
BEZEN, Sevim; AYKUTLU, Işıl; BAYRAK, Celal. Türkiye’de 2013 ve 2018 Yılı Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programlarının Temel Öğeler Açısından Karşılaştırılması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 92-101, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/245>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles