Bezen, Sevim, Aykutlu, Işıl, AND Bayrak, Celal. " Türkiye’de 2013 ve 2018 Yılı Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programlarının Temel Öğeler Açısından Karşılaştırılması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 7 Number 1 (31 January 2020)