Tıp Fakültesi Eğitiminin Öğrencilerin Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi: Başkent Üniversitesi Örneği

  • Leyla Aydın Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.
  • Ersin Öğüş
  • Tuğçe Şençelikel
  • Berrak Itır Aylı
  • Nevzat Burak Çubukçuoğlu
  • Zeynep Dellaloğlu
  • Nazmiye Tansu Güler
  • Alp Berkay Tunçezer

Abstract

Yaşam kalitesi algısı, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel çevre ve değerler sistemi içinde kendi yaşamını nasıl algıladığıdır. Yapılan çalışmalarda, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim süreci içinde çeşitli zorluklar yaşadığı, depresyon için risk taşıdıkları, yaşam kalitesi algılarının diğer bölümlere kıyasla daha düşük olduğu, ayrıca eğitimin ilerleyen yılları ile birlikte devamlı bir düşüş içinde olduğu görülmüştür. Ancak ilgili üniversitenin tüm fakültelerini kapsayan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Başkent Üniversitesi’nde eğitim gören tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam kalitesi algısının diğer fakültelerin birinci sınıf lisans öğrencileri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Başkent Üniversitesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci sınıf lisans öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır (n=398). Katılımcılara WHOQOL–BREF(TR) Yaşam Kalitesi Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde Kruskal-Wallis Varyans Analizi ve Dunn çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Çalışmamızda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yaşam kalitesi algısının, diğer fakülte öğrencilerinden farklı olmadığı bulunmuştur. Bu durumun Başkent Üniversitesinin vakıf üniversitesi olması ve katılımcıların sadece 1. sınıf öğrencilerinden oluşmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. İleriki araştırmalarda her sınıf düzeyindeki öğrenciler ve farklı üniversiteler de çalışmaya dâhil edilerek araştırma evreninin genişletilmesi uygun olacaktır.

Published
2018-07-31
How to Cite
AYDIN, Leyla et al. Tıp Fakültesi Eğitiminin Öğrencilerin Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi: Başkent Üniversitesi Örneği. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 139-145, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/98>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles