Çocuk Kitaplarında Değerler: KKTC’de Örtük Program Bağlamında Bir Çalışma

  • Çiçek Azizoğlu
  • Tuba Gokmenoglu European University of Lefke
  • Elif Ünal Bozcan

Abstract


Bu çalışmanın amacı KKTC'deki devlet anaokullarında görev yapan öğretmenlerin etkinlikleri sırasında okumayı en çok tercih ettiği 225 resimli çocuk kitabının örtük program kapsamında işlediği değerleri saptamaktır. Doküman incelemesi yolu ile içerik analizi yapılan çalışmanın bulguları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örnek durumu açısından önemli bulgulara işaret etmektedir. Alan yazında sıklıkla işlendiği belirlenen mutluluk, duyarlılık, arkadaşlık, sevgi ve toplumsal kurallara uyma gibi değerler bu çalışmada incelenen çocuk kitaplarında da sıklıkla işlenmektedir; ancak bulgulara göre, örtük olarak çocuk kitaplarında barış, saygı, özgürlük, uyum, özeleştiri ve vatanseverlik değerleri oldukça seyrek olarak işlenen değerler arasındadır. Bu bulgu, KKTC özelinde yani Kuzey Kıbrıs’ın kendine özgü siyasi ve ekonomik durumu kapsamında değerlendirildiğinde, KKTC'nin genç neslinin yetiştiği temeller bakımından oldukça düşündürücü bir bulgudur.


Published
2018-07-31
How to Cite
AZIZOĞLU, Çiçek; GOKMENOGLU, Tuba; ÜNAL BOZCAN, Elif. Çocuk Kitaplarında Değerler: KKTC’de Örtük Program Bağlamında Bir Çalışma. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 122-138, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/97>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles