Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genetik Kavramlarına İlişkin Kavramsal Anlamaları ve Kavram Yanılgıları

  • Işıl Koç İstanbul Üniversitesi
  • Merve Turan

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin genetik kavramlarına ilişkin kavramsal anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan iki devlet ortaokulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören 237 öğrenci oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde yürütülen çalışmada veri toplama aracı olarak Genetik Kavramsal Anlama Testi kullanılmıştır (Lewis ve Wood-Robinson, 2000). Çalışma verilerinin istatistiksel analizi bir paket program kullanılarak yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin temel genetik kavramları hakkında kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Çalışmanın bulgularına dayanarak bu kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Published
2018-07-31
How to Cite
KOÇ, Işıl; TURAN, Merve. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genetik Kavramlarına İlişkin Kavramsal Anlamaları ve Kavram Yanılgıları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 107-121, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/92>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles