Biyoloji Eğitimi Sağlık Eğitimine İlişkin Görüşleri Etkiler mi?

  • Esra Çakırlar Altuntaş Hacettepe Üniversitesi
  • Miraç YILMAZ

Abstract

Salgın ve ölümcül hastalıkların hızla arttığı çağımızda, COVID-19 pandemisinin etkisi altındaki bireylere etkin ve etkili bir sağlık eğitimi verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda biyoloji bilgisinin sağlık eğitimindeki rolü ve sağlıklı olmayı destekleyen davranışların eğitiminin nasıl olması gerektiği üzerinde özenle çalışılmalıdır. Bu çalışma, farklı düzeyde biyoloji eğitimi almış olan bireylerin sağlık eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesini amaçlayan tanımlayıcı bir araştırmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Betimsel analizin kullanıldığı çalışma, arasından ortaöğretim (94 kişi) ve yükseköğretim düzeyinde biyoloji eğitimi almış (94 kişi) toplam 188 gönüllü katılımcıyla yürütülmüştür. Bu çalışmada, biyoloji eğitimi açısından faklılaşan katılımcı gruplarının sağlık eğitiminin kimlere ve nasıl verileceğine dair gerçekliklerden yola çıkarak farklı noktaları öne sürdükleri tespit edilmiştir.

Published
2023-01-31
How to Cite
ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, Esra; YILMAZ, Miraç. Biyoloji Eğitimi Sağlık Eğitimine İlişkin Görüşleri Etkiler mi?. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 1-16, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/475>. Date accessed: 02 oct. 2023.
Section
Makaleler / Articles