Çakırlar Altuntaş, Esra, AND YILMAZ, Miraç. " Biyoloji Eğitimi Sağlık Eğitimine İlişkin Görüşleri Etkiler mi?" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 10 Number 1 (31 January 2023)