Öğretmen Adaylarının “İyi Öğretmen” Hakkındaki İnançları

  • İlhan İlter Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi

Abstract

Bu araştırma öğretmen adaylarının “iyi öğretmen” kavramına ilişkin görüş ve deneyimlerine dayanarak iyi öğretmen hakkındaki inançlarını incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya bir yükseköğretim kurumunda eğitim fakültesinde son sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılardan “İyi öğretmen nedir, nasıl olmalıdır?” konulu bir kompozisyon yazmaları istenmiş ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları üç önemli sonucu vermektedir. Birincisi, bulgular öğretmen adaylarının hizmet öncesi iyi bir öğretmeni neyin iyi yaptığına dair kendi inançlarını geliştirdiklerine dair önemli bilgiler sunmaktadır. İkincisi, araştırmada iyi öğretmenlere atfedilen kavramlarda kişilik özellikleri ön plana çıkmıştır. Üçüncüsü, bulgular katılımcıların iyi öğretmene ilişkin inançlarının yansıtıcı uygulama davranışları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerine yönelik yeterliklerini değerlendirmelerine dair kapsamlı bir bakış sunmaktadır.

Published
2022-01-31
How to Cite
İLTER, İlhan. Öğretmen Adaylarının “İyi Öğretmen” Hakkındaki İnançları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 1-13, jan. 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/424>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles