İlter, İlhan. " Öğretmen Adaylarının “İyi Öğretmen” Hakkındaki İnançları" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 1 (31 January 2022)