Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Çözülebilen Problem Kurma Performansları

Geogebra ile Çözülebilen Problem Kurma

  • Funda Aydın-Güç Giresun University

Abstract

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin GeoGebra ile çözülebilen problem kurma performanslarını belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını 20 gönüllü ortaokul matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öğretmenlerden matematik öğretim programından bir kazanım seçmeleri ve bu kazanıma uygun GeoGebra ile çözülebilen bir problem kurmaları istenmiştir. Kurulan problemler “Matematiksel dilin doğru kullanıldığı problem kullanabilme, Kazanıma uygun problem kurabilme, Çözülebilir problem kurabilme, Orijinal bir problem kurabilme, GeoGebra’nın çözümde işlevsel olarak işe koşulabildiği problem kurabilme” niteliklerine göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; öğretmenlerin yarıdan fazlasının matematiksel dili doğru olarak kullandığı ve kazanıma uygun, çözülebilir problem kurabildiği görülmüştür. Orijinal bir problem kurabilme ve GeoGebra’yı işlevsel olarak işe koşma performanslarının ise oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Eksiksiz gerçekleştirilen en yüksek performansın kazanıma uygun problem kurabilme performansı olduğu, en düşük performansın ise GeoGebra’nın çözümde işlevsel olarak işe koşulabildiği problem kurabilme performansının olduğu görülmüştür.

Published
2021-07-31
How to Cite
AYDIN-GÜÇ, Funda. Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Çözülebilen Problem Kurma Performansları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 392-410, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/387>. Date accessed: 18 jan. 2022.
Section
Makaleler / Articles