Covid-19 Sürecinde Psikolojik Danışma ve Süpervizyon: #evdekal Deneyimi

  • Melike Koçyiğit Özyiğit Akdeniz University
  • Zeynep Erkan Atik Başkent University

Abstract

Covid-19 pandemisi ile dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu süreçte, psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışma uygulamaları ve süpervizyon da uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada, çevrimiçi psikolojik danışma ve süpervizyonu ilk kez deneyimleyen psikolojik danışmanların deneyimleri kritik olay tekniği kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla, lisansüstü öğrenimine devam eden 12 psikolojik danışman ile çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Kritik olay tekniğinin analiz adımları takip edilmiş, veriler içerik analizi ile kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı kritik olaylar olarak sınıflandırılmıştır. Katılımcıların çevrimiçi psikolojik danışmada kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı olarak tanımladıkları kritik olayların, psikolojik danışma oturumlarının planlanması ve yürütülmesi, psikolojik danışma ilişkisi, psikolojik danışma becerileri, psikolojik danışma müdahaleleri, etik konular ve pandemi temaları altında toplanmıştır. Çevrimiçi süpervizyonla ilgili belirttikleri kritik olaylar ise süpervizyonun planlanması ve yürütülmesi, süpervizyon ilişkisi ve pandemi olarak üç tema olarak sunulmuştur. Araştırma bulgularından hareketle, katılımcıların belirttiği zorlaştırıcı faktörlerin, çevrimiçi psikolojik danışma yürütmeye ilişkin yeterliklerin kazanılmasıyla ortadan kaldırılabileceğini düşünülmektedir. Türkiye’de psikolojik danışmanların ve süpervizörlerin çevrimiçi uygulamalara ilişkin yeterliklerinin artırılması için psikolojik danışman eğitimcilerinin belirgin adımlar atması gerekmektedir.

Published
2021-01-31
How to Cite
KOÇYIĞIT ÖZYIĞIT, Melike; ERKAN ATIK, Zeynep. Covid-19 Sürecinde Psikolojik Danışma ve Süpervizyon: #evdekal Deneyimi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 253-274, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/385>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles