Topluma Hizmet Eden Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkin Vatandaşlık ve Gönüllülük Algıları

  • İlker Dere Necmettin Erbakan University
  • Şerife Nur Akdeniz Necmettin Erbakan University

Abstract

Bu çalışmanın amacı, topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli faaliyetlere katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık ve gönüllülük algılarını belirlemektir. Öğretmen adaylarının deneyimlerine dayanan algılarını belirlemek için fenomenoloji (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adayları, gruplar halinde faaliyetlerini gerçekleştirdiği için veriler odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanmış ve ardından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, ilk olarak öğretmen adaylarının etkin vatandaşlığı daha çok “hak ve sorumluluklarının bilincinde olan” kişi olarak algıladıkları göstermektedir. İkincisi, gönüllülük faaliyetleri sırasında adayların en çok yardımseverlik, bağlılık, sorumluluk ve dayanışma değerlerini geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Üçüncüsü, toplumun çeşitli sorunlarına çözüm arayan adayları, en çok sosyal katılım, gözlem, iş birliği ve iletişim gibi becerilerini geliştirdiği tespit edilmiştir. Son olarak öğretmen adaylarının gerçekleştirdiği gönüllülük faaliyetlerinin daha çok etkin vatandaşlığın sosyal hayata katılım boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak etkin vatandaşlığın politik, demokratik ve ekonomik katılım boyutlarını teşvik eden gönüllülük faaliyetlerin yapılması gerektiğini söylemek mümkündür.

Published
2021-07-31
How to Cite
DERE, İlker; AKDENIZ, Şerife Nur. Topluma Hizmet Eden Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkin Vatandaşlık ve Gönüllülük Algıları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 352-367, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/378>. Date accessed: 18 jan. 2022.
Section
Makaleler / Articles