Ortaokul Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemlerin Çözümünde Strateji Kullanma ve Öz-Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

  • İbrahim BAYAZIT Erciyes Universitesi
  • Hayriye ŞENBERBER M

Abstract

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin rutin olmayan problemlerin çözümünde strateji kullanma ve öz-düzenleme becerileri incelenmektedir. Örnek olay yönteminin kullanıldığı araştırma 160 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, farklı stratejilerle çözülebilen problemlerden oluşan yazılı sınav ve sonrasında uygulanan yarı-yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik ve söylem analizi metotları kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular, katılımcıların büyük çoğunluğunun sonuç odaklı problem çözme davranışları sergilediğini göstermektedir. Katılımcıların genellikle tek strateji kullandıkları, bunun da büyük oranda geçmişten aşina oldukları işlem seçme stratejisini içerdiği görülmektedir. Sonuçlar, katılımcıların örüntü arama/bağıntı bulma türünden üst düzey bilişsel çaba gerektiren stratejileri kullanmada ve stratejiler arasındaki anlamsal ilişkileri kavramada yetersiz kaldıklarını göstermektedir. Problemler bazında değişiklik arz etmekle birlikte az sayıda katılımcının öz-düzenleme becerilerini işe koşarak kendi hatalarını fark edip düzeltme yoluna gittikleri görülmektedir. Nitel bulgular, strateji kullanma ve öz-düzenleme becerileri arasında pozitif bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Araştırma bulguları strateji kullanma yeterlikleri üst düzey olan öğrencilerin, kendi hatalarını tespit etme ve düzeltmede daha başarılı olduklarını göstermektedir.   

Published
2021-07-31
How to Cite
BAYAZIT, İbrahim; ŞENBERBER, Hayriye. Ortaokul Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemlerin Çözümünde Strateji Kullanma ve Öz-Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 334-351, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/371>. Date accessed: 03 july 2022.
Section
Makaleler / Articles