“Barış Abi”yle Değer Öğretimi: Barış Manço Eserlerinde Değerler

  • Servet Üztemur Gaziantep Üniversitesi
  • Emre Sevigen
  • Yusuf İnel

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Barış Manço eserlerini sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler bağlamında inceleyerek değer öğretiminde Barış Manço eserlerinin kullanılması hususunda sosyal bilgiler eğitimcilerine önerilerde bulunmaktır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada Barış Manço eserleri doküman analizine tabi tutulmuştur. Barış Manço’ya ait 162 adet eserin sözleri çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Elde edilen veriler 2018 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere yer verip vermeme durumuna göre betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre Barış Manço eserlerinde en fazla sevgi değerinin yer aldığı görülmüştür. Sevgi değerini sırasıyla yardımseverlik, saygı ve estetik değerleri izlemektedir. Barış Manço’nun icra ettiği 162 adet eser içinde 61 tanesinin sosyal bilgiler dersine özgü değerlerle doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Barış Manço’nun eserlerinde “aile birliğine önem verme, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik.” değerleri yoğun bir şekilde vurgulanmıştır. Bu değerlerin ortaokul öğrencilerine kazandırılmasında belirtilen eserlerin önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir.

Published
2021-01-31
How to Cite
ÜZTEMUR, Servet; SEVIGEN, Emre; İNEL, Yusuf. “Barış Abi”yle Değer Öğretimi: Barış Manço Eserlerinde Değerler. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 93-103, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/360>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles