Eğitim Yönetimi Alanındaki Kuram-Uygulama Boşluğunun Giderilmesi İçin Çözüm Önerileri

  • Nuray Kısa Dr.
  • Yusuf Badavan
  • Gary Houchens

Abstract

Kuram-uygulama boşluğu; kavramların, düşüncelerin ve teorilerin mesleki koşullarla ilişkilendirilmesinde başarılı olunamamasıdır. Bu çalışma, eğitim yönetimi alanındaki kuram-uygulama boşluğunun giderilmesi için çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 380 okul yöneticisi, 50 il-ilçe eğitim yöneticisi, 57 eğitim yönetimi araştırmacısından oluşmaktadır. Araştırmada her bir gruba, Eğitim Yönetimi Alanındaki Kuram-Uygulama Boşluğunun Giderilmesi için Çözüm Önerileri Anketi'nin meslek gruplarına yönelik hazırlanmış formları uygulanmıştır. Toplanan veri, yüzde, frekans dağılımı ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Anketlerin sonunda yer alan açık-uçlu sorulara içerik analizi uygulanmıştır. Okul yöneticileri tarafından sıklıkla önerilen çözümler, "araştırmacı-okul yöneticisi iletişiminin kolaylaştırılması ve sosyal etkileşimin arttırılması, daha fazla uygulamayla ilgili araştırma yapma konusunda araştırmacıların özendirilmesi" olmuştur. Açık uçlu soruya da benzer şekilde en sık verdikleri yanıt “araştırmacı-uygulamacı etkileşiminin arttırılması” olmuş; ankette yer almayan "araştırmacıların veri toplama sürecinin kolaylaştırılması, araştırma temelli bilginin etkili methodlarla uygulamaya aktarılması" konularına vurgu yapmışlardır. İl-ilçe eğitim yöneticileri tarafından sıklıkla ifade edilen çözümler, "araştırmacı ve okul yöneticileri arasındaki iletişim sürecinin kolaylaştırılması, çalışma sonuçlarının İnternet aracılığıyla yayılması, araştırmacıların daha fazla uygulamaya yönelik araştırma yapmalarının özendirilmesi" olmuştur. Açık uçlu soruda en çok dikkat çekilen konu ise, "eğitim yöneticisi atama ölçütlerinin değiştirilmesi” olmuştur. Eğitim yönetimi araştırmacıları tarafından sıklıkla dikkat çekilen öneriler, "araştırmacı-okul yöneticisi iletişiminin kolaylaştırılması ve sosyal etkileşimin arttırılması, daha fazla uygulamayla ilgili araştırma yapma konusunda araştırmacıların özendirilmesi ve kuram-uygulama boşluğuna odaklanan çalışmaların desteklenmesi" olmuştur. Açık uçlu soruda araştırmacılar tarafından, en sık araştırmacı-uygulamacı etkileşiminin arttırılmasına vurgu yapılmış; ankette yer almayan "veri toplama sürecinin kolaylaştırılması, lisansüstü eğitimin faydalarının arttırılması" gibi konulara da değinilmiştir. Araştırma bulguları, farklı mesleklerden katılımcıların birbirine benzer çözüm önerilerinde bulunduklarını da ortaya koymaktadır.

Published
2021-01-31
How to Cite
KISA, Nuray; BADAVAN, Yusuf; HOUCHENS, Gary. Eğitim Yönetimi Alanındaki Kuram-Uygulama Boşluğunun Giderilmesi İçin Çözüm Önerileri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 220-237, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/337>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles