GeoGebra Destekli Matematiksel Modelleme Sürecinin Merdiven Problemi Çözümü Çerçevesinde Yapılandırılması

  • Çağlar Naci Hıdıroğlu
  • Süleyman Emre Aktaş Pamukkale University

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 21. yy.de matematik öğretiminde önemli bir araç olan GeoGebra’nın matematiksel modelleme sürecinde nasıl kullanılabileceğini ve sürece olası etkilerini “Merdiven Problemi” çerçevesinde örneklendirmektir. Çalışmada kuramsal çerçeve olarak dokuz temel basamak (problemin analizi, sistematik yapıyı kurma, matematikselleştirme, üst matematikselleştirme, matematiksel analiz, yorumlama, doğrulama, revize etme, raporlaştırma) ve dokuz temel bileşen (karmaşık gerçek yaşam durumu, gerçek yaşam problem durumu, gerçek yaşam problem durumunun modeli, yardımcı matematiksel model/ler, ana matematiksel model, matematiksel çözüm, gerçek yaşam çözümü, çözüm kararı, çözüm raporu) ile yapılandırılan teknoloji destekli matematiksel modelleme süreç modeli dikkate alınmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin, matematik öğretmenlerinin ve matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme ve GeoGebra’dan matematik derslerinde nasıl yararlanabileceklerine ilişkin bazı açıklamalar getirilecektir.

Published
2021-07-31
How to Cite
HIDIROĞLU, Çağlar Naci; AKTAŞ, Süleyman Emre. GeoGebra Destekli Matematiksel Modelleme Sürecinin Merdiven Problemi Çözümü Çerçevesinde Yapılandırılması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 292-314, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/332>. Date accessed: 18 jan. 2022.
Section
Makaleler / Articles