Ortaöğretime Geçiş Sınavları Matematik Sorularının Matematiksel Yeterlikler Açısından İncelenmesi

Abstract

Ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar, Türkiye’deki öğrencilerin matematiksel başarı düzeylerinin diğer ülkelerdeki öğrencilere göre daha düşük düzeylerde kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bu olumsuz durumun giderilmesi için, Türkiye’de matematik müfredatları ve sınav sistemleri sürekli güncellenmektedir. Bu bağlamda şimdiki çalışmada, 2016-2017 yılında son kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş- I (TEOG-I) ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş- II (TEOG II) sınavı matematik soruları ile 2017-2018 yılında ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) matematik soruları matematiksel yeterlik bileşenleri bakımından incelenmiştir. Bu kapsamda, çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verilerini, toplamda 60 soru oluşturmuştur. Verilerin analizi, anlamsal içerik analizi kullanılarak yapılmıştır ve bu kapsamda Kilpatrick, Swafford ve Findell’in (2001) matematiksel yeterlik çerçevesi esas alınmıştır. Sonuçlar, TEOG sınavında en fazla işlemsel akıcılık yeterliğini, en az  ise mantıksal düşünme yeterliğini ölçen sorulara yer verildiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, -TEOG sınavının tam tersine- LGS de ise en fazla mantıksal düşünme yeterliğini, en az ise işlemsel akıcılık yeterliğini ölçen sorulara yer verildiği belirlenmiştir.

Published
2020-07-31
How to Cite
KIRNAP DÖNMEZ, Servet Merve; DEDE, Yüksel. Ortaöğretime Geçiş Sınavları Matematik Sorularının Matematiksel Yeterlikler Açısından İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 363-374, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/327>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Makaleler / Articles