Evde Eğitim: Okul Sistemi İçin Sonun Başlangıcı mı?

  • Abbas Ertürk Dr.
  • Emrah Dönmez

Abstract

Bu çalışmada okul düzenine alternatif bir eğitim modeli olarak ortaya çıkan evde eğitim modeli incelenmektedir. Her geçen gün, birçok ülkede, yaygınlaşan ve tercih edilen bir eğitim modeli olan evde eğitim modeli yasal zemine oturdukça hem velilerin hem de akademisyenlerin dikkatlerini çekmektedir. Araştırma içerik analizi yöntemiyle yapılmış, veriler model ile ilgili yayınlar üzerinden toplanmıştır. Bu çalışma ile modelin nasıl işletildiği, tarihçesi, yaygınlaşması, veliler tarafından tercih edilme nedenleri ve modele yönelik eleştiriler incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de uygulanabilirliği tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul ortamlarında bulunan eksikler ve güvensiz ortam evde eğitim modelinin daha çok tercih edilmesine ve hızla gelişmesine yol açmaktadır. Ancak daha önce çokça eleştirilen model Covid-19 salgını ile birlikte daha güçlü hale geldiği için gelecekte mevcut okul sistemlerinin sadece bu yönde gelişmesine neden olabilecek bir kapasiteye sahip olduğu görülmektedir.

Published
2021-01-31
How to Cite
ERTÜRK, Abbas; DÖNMEZ, Emrah. Evde Eğitim: Okul Sistemi İçin Sonun Başlangıcı mı?. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 169-183, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/309>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles