Okullarda Kolektif Sorumluluğun Anlam ve Doğası

Öğretmen ve Okul Yöneticisi Görüşleri

  • Ferudun Sezgin Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
  • Mehtap Nailloğlu Kaymak MEB Şehit Mehmet Karakaşoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara
  • Emine Doğan

Abstract

Bu araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre kolektif sorumluluk kavramının anlam ve doğası, kavramın yüklendiği işlevler, okulda kolektif sorumluluğu geliştiren ve engelleyen faktörler ve kolektif sorumluluğu geliştirmeye yönelik öneriler incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ve olgu bilim deseni benimsenen çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. Kahramanmaraş il merkezinde görev yapan 10 okul yöneticisi ve 15 öğretmen çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri çözümleme tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; okul yöneticileri ve öğretmenler, kolektif sorumluluğu işbirliği ve sorumluluğun okulda herkes tarafından paylaştırılması olarak tanımlamıştır. Katılımcılar kolektif sorumluluğun okulda olumlu iklim oluşturma, öğrenci başarısını artırma gibi önemli işlevler üstlendiğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar, etkinliklere katılmayı sağlayan ve okul iletişim kanallarını açan bir kültürün kolektif sorumluluğu geliştirdiğini; ileri yaş öğretmenlerin aktifliğini yitirmesi, yalnızca kendi öğrencisini sahiplenme, sorumsuzluk, rekabet ve kıskançlık ortamı gibi bazı faktörlerin kolektif sorumluluğu engellediğini ifade etmiştir. Yöneticinin iletişim becerileri ve sosyal ilişkilerinin iyi olması, kolektif etkinlikler düzenlenmesi, öğretmen kalitesi/yeterliğinin artırılması, yönetici sirkülasyonunun azaltılması, öncelikle bireysel sorumluluğun yerine getirilmesi, öğretmene değer verilmesi ve itibarının artırılması kolektif sorumluluğun geliştirilmesine yönelik öneriler olarak sunulmuştur.

Author Biographies

Ferudun Sezgin, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Emine Doğan

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Doktora Öğrencisi

Published
2020-07-31
How to Cite
SEZGIN, Ferudun; NAILLOĞLU KAYMAK, Mehtap; DOĞAN, Emine. Okullarda Kolektif Sorumluluğun Anlam ve Doğası. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 313-327, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/307>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Makaleler / Articles