Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Öğrenmeyi Destekleyici ve Engelleyici Faktörler

Abstract

Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında örgütsel öğrenmeyi destekleyen veya engelleyen faktörleri belirlemek ve bu kurumlarda örgütsel öğrenmenin daha fazla nasıl geliştirileceğine ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada, olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara ili, Çankaya ilçesinde karışık amaçlı örnekleme ile seçilen dört okulda, dört okul yöneticisi ve 12 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz ve içerik analizi teknikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmada, örgütsel öğrenmeyi destekleyici ve engelleyici faktörler “okul içi, okul dışı ve bireysel faktörler” ana temalarında ele alınmıştır. Okul içi faktörler “örgütsel-yapısal ve okul kültürü”; okul dışı faktörler ise “üst yönetim birimleri ve çevresel faktörler” alt temalarında incelenmiştir.

Published
2021-01-31
How to Cite
ŞAHIN, Fatih; CEMALOĞLU, Necati. Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Öğrenmeyi Destekleyici ve Engelleyici Faktörler. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 28-39, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/302>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles