Okul Öncesi Sınıflarında Öğrenme Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

  • Kibar Aktın Sinop Üniversitesi
  • Ayşe Aşçı

Abstract

Çalışma okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, sınıflarında mevcut öğrenme merkezlerinin durumlarını ve bu merkezlere yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Çalışma grubunu 8 farklı anaokulundan 8 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, soru formuyla toplanmış betimsel ve içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi sınıflarında öğrenme merkezlerine ayrılan mekânın ve materyallerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu koşullarda öğretmenlerin okul öncesi programına uyumlu olarak blok, sanat, fen, kitap ve müzik merkezine yer verdikleri ve fakat geçici ilgi merkezleri çok fazla oluşturamadıkları anlaşılmıştır. Öğretmenlerin materyal eksikliğini kendi imkânlarıyla ve gayretleriyle tamamladıkları anlaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkında bilgi eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin bunun farkında oldukları ve öğrenme merkezlerinin amacına uygun olarak düzenlenmeye çalıştıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Published
2021-01-31
How to Cite
AKTIN, Kibar; AŞÇI, Ayşe. Okul Öncesi Sınıflarında Öğrenme Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 57-66, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/298>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles