İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Hangi Öğrenme Fırsatlarını Sunuyoruz? Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Örneği

  • Derya Çelik
  • Duygu Arabacı
  • Zeynep Medine Özmen
  • Serhat Aydın
  • Kadir Gürsoy
  • Mustafa Güler Trabzon University
  • Gökay Açıkyıldız
  • Osman Birgin
  • Ramazan Gürbüz
  • Gönül Güneş

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde sunulan öğrenme fırsatlarının belirlenmesi ve üniversite yerleşkelerinin bulunduğu bölgeler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmanın örneklemini Türkiye’de 12 bölgedeki 21 üniversiteden 4. sınıfa devam etmekte olan toplam 1386 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemdeki üniversitelerin seçiminde Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Düzey 1 sınıflamasındaki 12 bölge dikkate alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) çalışmasında kullanılan “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğrenme Fırsatları” ölçeği Türkçeye uyarlanmış ve kullanılmıştır. Yapılan analizlerde betimsel istatistikler ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye genelinde öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde öğrendikleri öğretme yöntem-tekniklerini gözlemleme, bu yöntem ve teknikleri uygulama, yaptıkları uygulamalara ilişkin yansıma yapma, geri bildirim alma ve son olarak öğrencileri tanımaya ilişkin öğrenme fırsatlarına sıklıkla sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle öğrenciyi tanıma, geri bildirim alma ve uygulamalarına ilişkin etkili yansımalar yapmaya dönük öğrenme fırsatları diğerlerine kıyasla öğretmen adaylarının en az deneyime sahip olduğu öğrenme fırsatları olmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının deneyimledikleri öğrenme fırsatlarının bölgeler arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmayı oluşturan faktörleri belirleyebilmek amacıyla üst ve alt gruplarda yer alan bölgelerdeki üniversitelerde yürütülen uygulamaların çeşitli boyutlardan derinlemesine araştırılması önerilmektedir.

Published
2021-01-31
How to Cite
ÇELIK, Derya et al. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Hangi Öğrenme Fırsatlarını Sunuyoruz? Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Örneği. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 104-116, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/278>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles