Sınıf Öğretmenlerinin FeTeMM İle İlgili Kavramsal ve Pedagojik Bilgilerinin İncelenmesi

  • Levent Boyraz
  • Kader Bilican

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin FeTeMM eğitim yaklaşımına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya Kırıkkale ilinde bulunan farklı ilkokullarda görev yapan 15 (10 K, 5 E) sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin FeTeMM eğitim yaklaşımına ait görüşlerini ortaya çıkarabilmek için, uzman görüşü alınarak ve literatürden faydalanılarak 14 adet görüşme sorusu oluşturulmuştur. FeTeMM konusunda kavramsal bilgileri ve FeTeMM ile ilgili sınıf içine yönelik sorular sorulmuştur. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerde genel olarak FeTeMM tanımı, FeTeMM uygulamaları ve FeTeMM yeterlilikleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Uygulama sonrası görüşmeler analiz edildiğinde, öğretmenlerin FeTeMM kavramını daha önce hiç duymadıklarını söylemişlerdir. Bundan dolayı FeTeMM tanımı yapamamışlardır. Farklı FeTeMM tanımlarından biri yapıldığında ise FeTeMM eğitim yaklaşımını fen ve matematik ile iç içe olduğunu ifade etmişlerdir. FeTeMM eğitim yaklaşımını deney olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Öğremtneler, FeTeMM eğitimi yaklaşımını öğretmenlerin çok yönlü düşünmelerine katkı sağlayacağını, öğrencilerin kendine güvenme, el becerilerini geliştirme, işbirlikli çalışma, takım çalışması, liderlik vasfı, üretken olma gibi kazanımlara sahip olmalarına destek vereceğini belirtmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarının FeTeMM mesleki gelişim programlarının hazırlanmasına ışık tutacağı düşünülmektedir.


 


 

Published
2020-01-31
How to Cite
BOYRAZ, Levent; BILICAN, Kader. Sınıf Öğretmenlerinin FeTeMM İle İlgili Kavramsal ve Pedagojik Bilgilerinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 146-157, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/263>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles