Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lineer ve Lineer Olmayan Örüntüleri Genelleme Stratejileri

  • Hacer Türkoğlu Baskent Üniversitesi
  • Halil İbrahim Yalın

Abstract

Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının lineer ve lineer olmayan örüntüleri genelleme ve bu örüntüleri yakın orta ve uzak terimlere devam ettirme stratejilerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. 40 sınıf öğretmeni adayına lineer (doğrusal), kuadratik (karesel) ve üslü (geometrik) örüntü problemini genellemeye yönelik 3 soru sorulmuştur. Öğretmen adaylarının kullandıkları genelleme stratejileri; daha önceki yapılan araştırmalardaki genelleme stratejileri ve bu stratejilerden ortak olanları incelenerek belirlenen kavramsal çerçeveye göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının kısmen lineer ve çoğunlukla lineer olmayan örüntü türlerinin genel kuralını yazmakta zorlandıkları ve genellikle belirgin stratejiyi kullandıkları görülmektedir. Örüntü türlerinde yakın terimleri bulmak için sıklıkla yinelemeli stratejiden, örüntüyü orta ve uzak terimlere devam ettirmede ise kuraldan yararlandıkları görülmüştür.

Published
2020-01-31
How to Cite
TÜRKOĞLU, Hacer; YALIN, Halil İbrahim. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lineer ve Lineer Olmayan Örüntüleri Genelleme Stratejileri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 110-128, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/255>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles