Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış Araştırmalarının Analizi (2011-2017)

  • Bertan Akyol Yazar
  • Tuba Yavuzkurt Yazar
  • Filiz Tanrısevdi
  • Yusuf Gidiş Yazar

Abstract

Bu çalışma, 2011-2017 yılları arasında Eğitim Yönetimi alanında, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisinde (KUEY) yayınlanmış olan örgütsel davranış konulu makaleler ve Ulusal Tez Merkezine kayıtlı bulunan Eğitim Yönetimi alanında, örgütsel davranış konulu tezler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KUEY Dergisinden elektronik ortamda indirilen 41 makale, yıllarına, konularına, modellerine ve veri toplama tekniklerine göre incelenmiştir. 459 lisansüstü tez; konularına, yıllarına, türlerine, özgün dillerine, yapıldığı üniversiteye, izin durumlarına, veri toplama tekniklerine, modellerine ve anabilim dallarına göre incelenmiştir. İndirilen izinli lisansüstü tezler incelendiğinde, 45 üniversitede 3 anabilim dalı ve 6 bilim dalında eğitim yönetimi alanında, örgütsel davranış konularında tezler yapıldığı belirlenmiştir. Toplamda 459 tezin 119’u Sosyal Bilimler Enstitülerinde, 340’ı ise Eğitim Bilimleri Enstitülerinde yapılmıştır. Ayrıca, 377 tane yüksek lisans tezi ve 82 tane doktora tezi bulunduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, doküman inceleme ve içerik analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, KUEY dergisinde en çok örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık ve örgüt kültürü konularının araştırıldığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra, lisansüstü tezler incelendiğinde ise en fazla örgütsel bağlılık, iş doyumu, tükenmişlik ve güdüleme konularında çalışmalar yapıldığı saptanmıştır. Sonuç olarak, örgütsel davranış konularının eğitim yönetimi alanında oldukça tercih edilen konular olduğu ancak, belli konular üzerine yoğunlaşmaların olduğu görülmüştür. Ayrıca nitel ve karma çalışmaların nicel çalışmalara oranla daha az tercih edildiği ortaya çıkmıştır.

Published
2021-01-31
How to Cite
AKYOL, Bertan et al. Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış Araştırmalarının Analizi (2011-2017). Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 67-80, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/251>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles