Duygulanım Düzeyinin ve Algılanan Desteğin Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Engellerine Etkisi

  • Özlem Ulaş Kılıç Dr.

Abstract

21. yüzyıl, teknolojideki ivmesel hareketlerle birlikte, bireylerin yaşamlarında birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu yüzyılda, yüzyılın gerekliliklerine uyum sağlama sorunlarına paralel olarak, okuldan işe geçiş döneminde bulunan üniversite öğrencilerinin algıladıkları engeller artabilir ve bu durumda umutsuzluk, çaresizlik, kaygı, stres gibi kafa karıştırıcı duygular geliştirebilirler. Bu öğrencilere etkili ve önleyici hizmetler sunabilmek adına, bu çalışmanın amacı, duygulanım ve algılanan sosyal destek değişkenlerinin üniversite son sınıf öğrencilerinin algıladıkları kariyer engellerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, araştırma kapsamına Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunmakta olan büyük bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 269 üniversite son sınıf öğrencisi alınmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modelinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarında duygulanım değişkeninin kariyer engelleri üzerindeki etkisi manidar bulunmuşken; algılanan sosyal destek değişkeninin etkisi manidar bulunmamıştır.

Published
2021-01-31
How to Cite
ULAŞ KILIÇ, Özlem. Duygulanım Düzeyinin ve Algılanan Desteğin Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Engellerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 207-219, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/237>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles