Öğretmen Adaylarının Partenogeneze Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Düzeltilmesi

  • Ferhat Karakaya YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
  • Mehmet Yılmaz
  • Osman Çimen
  • Merve Adıgüzel

Abstract

Etkili bir fen eğitimi, kavram yanılgılarının ortadan kalkması,  eski ve yeni bilgiler arasında doğru bir bağ kurulmasına bağlıdır. Bu araştırmada, fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarının partenogenez konusuna yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi ve hazırlanan yönergeye göre giderilmesi amaçlanmıştır. Uygulamalı eylem araştırmasının kullanıldığı çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin fen bilgisi ve biyoloji eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 115 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanana yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, araştırmaya katılan fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarında partenogenezin bilimsel tanımı hakkında kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında uygulanan yönerge sonucunda ise, öğretmen adaylarının partenogeneze yönelik kavram yanılgılarının giderildiği belirlenmiştir. Bu sonuca göre, hazırlanan yönergenin öğretmen adaylarında partenogeneze yönelik kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Author Biographies

Ferhat Karakaya, YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey, Öğr.Gör.

Mehmet Yılmaz

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, Prof.Dr.

Osman Çimen

Gazi University, Faculty of Education, Ankara, Turkey, Doç. Dr.

Merve Adıgüzel

Gazi University, Faculty of Education, Ankara, Turkey,

Published
2020-01-31
How to Cite
KARAKAYA, Ferhat et al. Öğretmen Adaylarının Partenogeneze Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Düzeltilmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 81-91, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/236>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles