Mantel Test ve Olabilirlik Oran Testi’nin Farklı Test Koşullarında Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemedeki Gücünün İncelenmesi

  • Safiye Bilican Demir kocaeli university
  • Nükhet Çıkrıkçı

Abstract

Bu araştırmada, çoklu puanlanan maddelerde madde işlev farklılığı (MİF) belirleme testlerinden Mantel Test ve Olabilirlik Oran Testi (OOT)’nin farklı test koşullarında gerçekte MİF içeren bir maddeyi belirlemedeki performansları karşılaştırılmıştır. Monte Carlo simülasyon yaklaşımıyla farklı örneklem büyüklüğü, MİF miktarı ve MİF örüntüsü içeren toplam 16 test koşulu oluşturulmuştur. Simülasyon koşullarıyla ilgili tutarlı sonuçlar elde etmek üzere her bir koşul için 100 tekrar yapılmıştır. Araştırma sonuçları, değişen test koşullarında OOT’in, Mantel Test’e göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Düşük MİF örüntüsü koşullarına göre, yüksek MİF örüntüsünde testlerin MİF’i belirlemedeki performansı yetersiz olmuş; örneklem büyüklüğü ve MİF miktarının artışının her iki testin de istatistiksel gücü yükseltmiştir. İlgili testler en iyi performansı büyük örneklem koşullarında göstermiştir.  

Published
2020-01-31
How to Cite
BILICAN DEMIR, Safiye; ÇIKRIKÇI, Nükhet. Mantel Test ve Olabilirlik Oran Testi’nin Farklı Test Koşullarında Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemedeki Gücünün İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 62-69, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/234>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles