Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’de Eğitim Unsurları

  • Erdem Hareket KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Abstract

Bu araştırmada, çocuk hakları bağlamında eğitim unsurlarına ışık tutulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, çocuk hakları konusu çerçevesinde eğitim unsurlarının mevcut durumlarına yönelik değerlendirmelerde bulunulmuş ve bu doğrultuda bazı öneriler sunulmuştur. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış bir alanyazın incelemesidir. Araştırma verilerinin kaynağını, belirli ölçütlere göre belirlenmiş olan bilimsel nitelikli dokümanlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, eğitim unsurlarının çocuk hakları açısından durumlarını ortaya koyan bulgulara sahip, bu hususta tespitlerde bulunulmuş ve doğrultuda tartışmalar içeren dokümanlar bu araştırma kapsamında ele alınarak incelenmiştir. Alanyazın incelemesi sonucunda, çocuk hakları konusunda yeterli bilinç ve farkındalık, bu hakların korunması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar, bu haklara yönelik eğitim araçlarında uygun ve yeterli içeriğin oluşturulması ve bu hakların etkili yaklaşımlarla yetişkinlere/muhataplarına öğretilmesi gibi hususlarda eğitim unsurlarının yetersiz yönlerine işaret eden bilimsel bulguların ve değerlendirmelerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, eğitim unsurlarının çocuk haklarına ilişkin durumlarının (bilgi düzeyi, tutum ve farkındalık, program içeriği, okul kültürü, yönetimi, sınıf iklimi ve ortamı vb.) geliştirilmesine yönelik olarak bazı öneriler ortaya konulmuştur.

Published
2020-01-31
How to Cite
HAREKET, Erdem. Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’de Eğitim Unsurları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 47-61, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/229>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles