Öğrencilere Göre Öğretmenlerin Sahip Olduğu Evrensel Değerler: Şehir ve Köy Okulu Örneği

  • Gizem Özdemir
  • Özge Can Aran HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Abstract

 Bu çalışmada öğrencilerin gözünde öğretmenin sahip olduğu evrensel değerlerin çeşitli senaryolar yoluyla belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'nın şehir merkezinde (N=256) ve köyünde (N=48) yer alan toplam iki devlet okulunun öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin görüşlerini almak için senaryolar ve senaryolara ilişkin seçeneklerin yer aldığı  bir anket kullanılmıştır. Bu senaryolar belirlenirken "Karakterin Altı Temel Yapıtaşı" sınıflamasında belirtilen "güvenilir olma, saygı, sorumluluk, adil olma, duyarlı olma, vatandaşlık" değerleri temele alınmıştır. Her bir değer kendi içerisinde çeşitli alt boyutlara ayrılmaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; köy ve şehir merkezindeki öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğretmenlerinin duyarlı olma değeri kapsamına giren yardımsever olma davranışını yerine getireceğini düşündükleri görülmektedir. Ayrıca köy ve şehir merkezinde diğer evrensel değerlere oranla az sayıda öğrencinin öğretmenlerinin saygı değerinin alt boyutu olan “hoşgörü” davranışını gerçekleştireceğini düşünmeleri de araştırmanın dikkat çekici bulgularındandır.

Published
2020-01-31
How to Cite
ÖZDEMIR, Gizem; CAN ARAN, Özge. Öğrencilere Göre Öğretmenlerin Sahip Olduğu Evrensel Değerler: Şehir ve Köy Okulu Örneği. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 37-46, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/223>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles