“Değer” Mefhumunun Klasik Düşünce Sistemi İçerisindeki Yeri ve Geleneksel Referansları

  • Halil İlteriş Kutlu Başkent Üniversitesi

Abstract

Değer, değer eğitimi ve karakter eğitimi kavramları son on beş yıldır eğitim sistemimiz içerisinde üzerinde durulan meselelerin başında gelmektedir. Literatüre bakıldığında hem değer, değer eğitim ve karakter eğitimi mefhumlarının kavramsal boyutu hem de bu kavramların sahadaki yansımaları üzerine pek çok araştırma ve projenin yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla değer ve değerler eğitimini kapsayan kavramlarla alakalı elimizde pek çek veri bulunmaktadır. Yapılan bu araştırmaların ilmî temellerine bakıldığında ise bütünüyle olmasa bile ekseriyetle ABD ve Avrupa düşünce sisteminden mülhem referansların öne sürdüğü teoriler doğrultusunda değer ve değer eğitimi meselelerinin ele alındığı görülmektedir. Hâlbuki geleneksel müktesebatımızda bu konular hakkında pek çok muteber entelektüel fikir beyan etmiş ve insan, erdem, ahlak, değer ve irfan meselelerini muhayyile ve hiss-i müşterek mefhumları odağında felsefi temellendirmelerle etraflıca tartışmışlardır. Bu çalışma, klasik düşünce sistemi dâhilinde değer ve değer eğitimi meselelerinin hangi hususiyetleri ihtiva ettiğini ortaya koymak ve geleneksel referanslarımıza bilim çevrelerinde bir farkındalık uyandırmak amacıyla yapılmıştır.

Published
2019-01-31
How to Cite
KUTLU, Halil İlteriş. “Değer” Mefhumunun Klasik Düşünce Sistemi İçerisindeki Yeri ve Geleneksel Referansları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 138-146, jan. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/194>. Date accessed: 06 june 2020.
Section
Makaleler / Articles