Onsekiz Yaşında Milletvekili Olmak: Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bir Grup Üniversite Öğrencisiyle Milletvekili Seçilme Yeterliliği Üzerine Nitel Bir Çalışma

  • Emine Arzu ORAL Başkent Üniversitesi

Abstract

Gençlerin siyasete katılmaları gelişimsel bir özellik ve birey olmanın bir gerekliliği olduğu kadar, yetişkin olma konusunda önemli bir hazırlayıcı nitelik taşımaktadır. Siyasete katılım, basit ilgiden, daha aktif düzeyde etkinlik gerektiren parti üyeliğine, oy kullanmadan milletvekili seçilmeye dek pek çok farklı içerik ve düzeyde olabilmektedir. Ülkemizde 16 Nisan 2017’de anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleştirilen halk oylamasında milletvekilli seçilme yaşı 18 olarak kabul edilmesiyle gençlerin siyasete aktif katılımına ilişkin önemli adımlardan biri atılmıştır. Bu kabulün hayata geçtiği ilk seçim ise 24 Haziran 2018’de gerçekleşmiştir. Bu çalışma, halkoylaması öncesinde bir grup Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı lisans öğrencisi ile “18 yaşında milletvekili olmak………….. benzer, çünkü ……………” biçimindeki metafor ifadesinin tamamlanması yoluyla elde edilen nitel verilerin ve  milletvekilliği seçimi kapsamında gözlenen sonuçların gelişimsel bakış açısıyla değerlendirilmesini içermektedir. Toplam 70 öğrencinin ürettiği metafor ifadelerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Metafor ilkelerine uygun olduğu kabul edilen 44 ifade içeriğinin “yetkinlik”, “risk olasılığı”, “sosyal rol ve gereklilikler”, “bireysel farklılıklar” ve “diğer” kategorilerinde toplandığı, öğrencilerin % 7’sinin (n=3) 18 yaşında milletvekili olunmasını olumlu değerlendirdiği, %93’ünün (n=41) ise olumsuz değerlendirdiği görülmüştür. Olumlu değerlendirmelerin bireysel farklılıklar (n=1) ve yetkinlikler (n=2) boyutunda yer aldığı gözlenmiştir. Bulgular, gelişimsel bakış açısıyla 24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri sonuçları dikkate alınarak, siyasal katılım ve eğitim bağlamında tartışılmıştır.


Anahtar Sözcükler: Beliren yetişkinlik, milletvekili seçilme yaşı, siyasal katılım,  gelişim görevleri

Published
2019-01-31
How to Cite
ORAL, Emine Arzu. Onsekiz Yaşında Milletvekili Olmak: Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bir Grup Üniversite Öğrencisiyle Milletvekili Seçilme Yeterliliği Üzerine Nitel Bir Çalışma. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 84-97, jan. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/173>. Date accessed: 06 june 2020.
Section
Makaleler / Articles