Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Çizimleri Aracılığıyla İncelenmesi

  • Hasan Özcan Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
  • Ramazan Demirel Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Abstract

Öz


Bu çalışmanın amacı; ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma, asit yağmurları, sera etkisi ve doğal kaynakların yok olması gibi çevre sorunlarına yönelik bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Konya merkezde bulunan bir ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıf ve her sınıftan 25 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada öğrencilerin bilişsel yapıları, çizimleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri analiz edildiğinde; öğrencilerin en az bilgi sahibi ve en fazla kavram yanılgısına sahip oldukları çevre sorunun sera etkisi olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler çevresel sorunların sebepleri, önlenmesi ve azaltılması ile ilgili uygulamalara örnek vermek yerine çevresel sorunun sonuçlarına odaklanmışlardır. Başta Fen Bilimleri dersi olmak üzere diğer derslerde de çevre kavramlarına ve çevre sorunlarına yer verilmesinin öğrencilerde olumlu çevresel tutum ve farkındalık oluşturması açısından önemli olduğu bu konunun program geliştirme uzmanları ve öğretmenler tarafından önemle üzerinde durularak ele alınması gerektiği önerilmektedir.


Abstract


The purpose of this research is investigating the cognitive structures of secondary school students’ for environmental problems like global warming, acid rain, greenhouse effect and destruction of natural resources. The research was carried out of a secondary school which is in the center of Konya and with 150 students consisting of 25 girls and 25 boys from all grades, 6., 7. and 8. in the spring term of the 2017-2018 academic year. In the research, the cognitive structures of students’ has been tried to be determine via their drawings. Phenomenology methodologies which is one of the qualitative methods have been used in this research. The data obtained from the research has been analyzed with the content analysis technique. When the data obtained from the research is analyzed, it is determined that the greenhouse effect is the most left blank by students, the least information that students have and the most misconception of all environmental problems. Students have focused on the consequences of the environmental problem rather than giving examples on the causes, prevention, and mitigation of environmental problems. It is suggested that this subject which is important for creating the positive environmental attitude and awareness of students by dealing with environment concept and environmental problems in all lessons, especially in Science, should be handled with very big importance by program development specialist and teachers.

Published
2019-01-31
How to Cite
ÖZCAN, Hasan; DEMIREL, Ramazan. Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Çizimleri Aracılığıyla İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 68-83, jan. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/164>. Date accessed: 06 june 2020.
Section
Makaleler / Articles