Kültürel-Tarihsel Kuram Bağlamında Hazırlanan Eğitim Programının 48-60 Aylık Çocukların Öz-Düzenleme Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  • Sadiye Keleş Bülent Ecevit University
  • Fatma Alisinanoğlu

Abstract

Araştırmanın amacı, Kültürel – Tarihsel Kuram Bağlamında Hazırlanan Öz-Düzenleme Eğitim Programı’nın okul öncesi eğitime devam eden 48-60 aylık çocukların öz-düzenleme gelişimleri üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmada “Kültürel-Tarihsel Kuram Bağlamında Hazırlanan Eğitim Programı”nın 48-60 aylık çocukların öz-düzenleme gelişimleri üzerindeki etkisini test etmek amacıyla deneme modeli (Solomon Dört Grup Deseni) kullanılmıştır. Çalışma grubu, iki deney ve iki kontrol grubu olmak üzere dört farklı gruptan oluşmaktadır. Çalışma grubunu 31 deney grubu, 32 kontrol grubu olmak üzere toplam 63 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların öz-düzenleme gelişimlerini belirlemek için 48-60 Aylık Çocuklar İçin Öz-Düzenleme Bataryası kullanılmıştır. Deney gruplarına dâhil olan çocuklara, araştırmacılar tarafından oluşturulan, öz-düzenleme gelişimine yönelik 6 haftalık eğitim programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde, deney ve kontrol grupları arasındaki farklılığı tespit etmek için nonparametrik fark testleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda ön test uygulamasına dâhil olan ve eğitim programına katılan çocukların, çalışma belleği ve planlama, doyumu erteleme ve başlatma/bastırma boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucundaÇalışma Belleği ve Planlama açısından sunulan uyaranların yanı sıra sistemli bir eğitim programının uygulanması durumunda, çocukların bu alanda ilerlemeler gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Başlatma-Bastırma boyutu ve Doyumu Erteleme boyutu açısından Kültürel – Tarihsel Kuram’ınsavları doğrultusunda hazırlanan eğitim programının etkili olduğu saptanmıştır.

Published
2018-07-31
How to Cite
KELEŞ, Sadiye; ALISINANOĞLU, Fatma. Kültürel-Tarihsel Kuram Bağlamında Hazırlanan Eğitim Programının 48-60 Aylık Çocukların Öz-Düzenleme Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 167-186, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/153>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles