Sinema ve Öğretmen İmajı: Türk Filmlerinin Kadın ve Erkek Öğretmen İmajı Açısından İncelenmesi

  • İbrahim Topakoğlu Milli Eğitim Bakanlığı/Çukurbağ İlkokulu
  • Suzan Canlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Abstract

Bu araştırmada eğitim ve öğretmen konulu Türk filmlerinde öğretmen-öğrenci ilişkisi, öğretmen-toplum ilişkisi ve ekonomik durum açısından yansıtılan kadın ve erkek öğretmen imajlarını belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak 8 adet  film incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak film değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada özgeci davranışlar ve idealistlik bağlamında, kanaat önderi bağlamında, ekonomik durum açısından kadın ve erkek öğretmen imajlarının benzer olduğu belirlenmiştir. Disiplin sağlamada ve toplumsal değişimi gerçekleştirmede benzer imajların yanı sıra farklılıkların da olduğu görülmüştür.

Published
2022-01-31
How to Cite
TOPAKOĞLU, İbrahim; CANLI, Suzan. Sinema ve Öğretmen İmajı: Türk Filmlerinin Kadın ve Erkek Öğretmen İmajı Açısından İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 48-63, jan. 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/435>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles