Gözden Uzak Olan Gönülden de Uzak mı Olur? Uzak Mesafe Evlilik İlişkilerinin Doğası

Uzak Mesafe Evlilik İlişkilerinin Doğası

  • Nazlı Büşra Akçabozan Kayabol Bahçeşehir Üniversitesi
  • Didem Aydoğan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  • Zeynep Hatipoğlu Sümer Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Yaşar Özbay Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Abstract

Bu çalışma, uzak mesafe evlilik ilişki dinamiklerini ve özelliklerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel desenle yapılandırılan bu çalışmaya, evliliklerini yaklaşık dört yıldır uzak mesafeli olarak sürdüren 15 evli birey (10 kadın, 5 erkek) katılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış olup, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi sonrasında uzak mesafe evliliğe geçiş ve uzak mesafe evlilik süreci kategorileri ve bu kategoriler içinde geçişe hazırlık, rol ve sorumluluklar, çatışmayla baş etme stratejileri, aile rutin ve ritüelleri, uzak mesafe evliliğin avantajları, uzak mesafe evliliğin dezavantajları, uzak mesafe evliliği kolaylaştırıcı etmenler, uzak mesafe evlilikteki fedakârlık davranışları ve yakın mesafe evliliğe bakış açısı temaları belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, uzak mesafeye rağmen etkili iletişim, teknoloji kullanımı, yapıcı çatışma çözme stratejileri, olumlu kişilik özellikleri ve ilişkisel kaynaklar gibi faktörlerin, eşler arasındaki duygusal yakınlığı sürdürmeyi desteklediğini ortaya koymuştur.  

Published
2022-01-31
How to Cite
AKÇABOZAN KAYABOL, Nazlı Büşra et al. Gözden Uzak Olan Gönülden de Uzak mı Olur? Uzak Mesafe Evlilik İlişkilerinin Doğası. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 14-29, jan. 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/413>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles