Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykü Metinlerindeki Karakter Geliştirme Yollarının İncelenmesi

  • Sedat Karagül Author

Abstract

Türkçe ders kitaplarındaki öykülerde yer alan karakterler, eğitim sürecinde öğrencinin yazınsal kültürle iletişim kurmasına olanak tanıyan ve öğrenciyi metnin anlam evrenine çeken önemli değişkenlerden biridir. Bu nedenle “karakterler”, Türkçe derslerinde öğrenciye sunulan öykülerin niteliğini belirleyen önemli bir içyapı özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yazarların öykülerde yer alan karakterleri geliştirirken çok dikkatli olması ve farklı yollara başvurması önemlidir. Lukens (1999), karakter geliştirme yollarını “davranışlarıyla, konuşmalarıyla, fiziksel özellikleriyle, diğer karakterlerin yorumuyla ve yazarın yorumuyla” olmak üzere beş ana başlık altında sınıflandırmıştır. Buna göre, bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları tarafından yayımlanmış olan 5., 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki öykülerde yer alan karakter geliştirme yolları, Lukens (1999) tarafından yapılan sınıflama doğrultusunda betimsel çözümleme yoluyla incelenmiştir. İnceleme sonucunda, kitaplarda yer alan öykülerdeki karakterlerin büyük çoğunluğunun “konuşma yoluyla” ve “yazarın yorumuyla” geliştirildikleri belirlenmiştir. Sayısal olarak az olmasına karşın bazı öykülerde karakterlerin “davranışlarıyla, fiziksel özellikleriyle ve diğer karakterlerin yorumuyla” da geliştirildikleri görülmüştür.


 

Published
2019-07-31
How to Cite
KARAGÜL, Sedat. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykü Metinlerindeki Karakter Geliştirme Yollarının İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 293-303, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/204>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles