Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak

  • Sevinç Gelmez Burakgazi Hacettepe University

Abstract

Eğitim alanında yürütülen yenilik çalışmaları bir amaç çerçevesinde, planlı ve kasıtlı yönetilir. Yenilik çalışmalarının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması, büyük oranda uygulamaların öğretim programına bağlılıkla gerçekleştirilmesi ile sağlanır. Öğretim programına bağlılık, geliştirilen programların aslına uygun uygulanma derecesidir. Öğretim programına bağlılık kavramına dair ulusal alanyazında çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada, 1960’lı yıllarda psikoterapi alanında ve 1970’li yılların sonunda eğitim alanındaki çalışmalarda da karşımıza çıkan programa bağlılığın tarihsel süreç içerisinde önemine, temel ögelerine ve temel ölçütlerine yer verilecektir.

Published
2019-07-31
How to Cite
GELMEZ BURAKGAZI, Sevinç. Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 236-249, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/189>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles