Köy Okulunda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Fen Günlüğü Uygulamasına İlişkin Görüşleri

  • Gizem Özdemir Yazar

Abstract

Öz


Bu araştırmada, köy okulunda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinde, fen günlükleri kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köy ortaokulunda öğrenim gören, 5., 6. ve 7. sınıf toplam 35 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 8 haftalık süre boyunca günlük tutmaları istenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin tamamına yakını fen günlüklerinin tekrar etmeyi sağlayan, pekiştirici, ders başarısını arttıran bir uygulama olduğunu söylemiş, ayrıca bu etkinlik ile çoğu öğrenci derse olan ilgi ve motivasyonlarında artış olduğunu da dile getirmiştir

Published
2019-07-31
How to Cite
ÖZDEMIR, Gizem. Köy Okulunda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Fen Günlüğü Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 336-344, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/179>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles