İki ve Çok Kategorili Puanlanan Maddelerde Değişen Madde Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

  • Emine Burcu Tunç Marmara Üniversitesi
  • Ömer Kutlu

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı, iki kategorili ve çok kategorili puanlanan maddelerde Değişen Madde Fonksiyonlarının (DMF) karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda simülasyon çalışması gerçekleştirilmiş, I. tip hata ve istatistiksel güç oranları üzerinde çalışılmıştır. 20 madde için hem iki kategorili (1-0) hem çok kategorili (4-3-2-1-0) puanlama yapılmış ve böylelikle iki ayrı veri seti oluşturulmuştur. İki kategorili puanlama için, çok kategorili puanlamada beşinci adım olan 4’e 1 puan verilmiş, 3-2-1-0’a ise 0 puan verilmiştir. Simülasyon kapsamında örneklem büyüklüğü (600, 1200, 2400), örneklem büyüklüğü oranı (1:1, 1:2), DMF içeren madde yüzdesi (%10, %30, %50) ve DMF büyüklüğü (0.25, 0.50, 1.00, 1.50) manipüle edilen koşullar olarak ele alınırken, DMF biçimi (Tek Biçimli DMF) ve toplam madde sayısı (20) sabit koşullar olarak ele alınmıştır. Böylelikle 72 koşul kapsamında gerçekleştirilen araştırma için 100 tekrar gerçekleştirilmiştir. Verilerin türetilmesinde, iki kategorili veriler için Rasch, çok kategorili veriler için ise Kısmi Puan Modeli kullanılmıştır. WinGen programında madde parametreleri hesaplanmış, R programında “eRm” paketi yardımıyla veriler türetilmiştir. Hem iki kategorili hem çok kategorili puanlama kapsamında DMF belirlemek için LORDIF analizi kullanılmıştır. Araştırmanın temel amacı olan iki kategorili ve çok kategorili puanlama modelleri kapsamında DMF karşılaştırıldığında, genel olarak çok kategorili puanlama yapılması durumunda I. Tip hata oranlarının daha düşük, istatistiksel güç oranlarının ise daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda DMF sonuçlarında puanlama modellerinin etkisi olduğu ve kısmi puan dikkate alındığında DMF sonuçlarının değişebileceği ortaya konulmuştur.

Published
2018-01-31
How to Cite
TUNÇ, Emine Burcu; KUTLU, Ömer. İki ve Çok Kategorili Puanlanan Maddelerde Değişen Madde Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 40-50, jan. 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/104>. Date accessed: 19 jan. 2019.
Section
Makaleler / Articles