ÇIKRIKÇI, ., & ERZEN, E. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü. BaşKent University Journal Of Education, 10(1), 47-62. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/421