Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü

  • ÖZKAN ÇIKRIKÇI TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY
  • EVREN ERZEN ARTVİN ÇORUH UNIVERSITY

Abstract

Bu araştırmanın amacı ebeveyne bağlanma ve sınav kaygısı arasındaki ilişkide benlik saygısı ve akademik mükemmeliyetçiliğin aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 273 kadın (%65) 147 erkek (%35) toplam 420 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan üniversite öğrencilerinin yaşları 18 ile 34 arasında değişmektedir. Çalışma grubunun yaş ortalaması 21.22’dir (SS = 2.11). Korelasyon analizi bulguları, anneye bağlanma ile benlik saygısı, akademik mükemmeliyetçilik ve sınav kaygısı arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Benzer bir şekilde babaya bağlanma ile benlik saygısı ve akademik mükemmeliyetçilik arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Seri çoklu aracılık analizi sonuçlarına göre, anneye ve babaya bağlanma ile sınav kaygısı arasında benlik saygısı ve akademik mükemmeliyetçilik aracı role sahiptir. Anneye ve babaya bağlanmanın benlik saygısı ve akademik mükemmeliyetçilik aracılığıyla sınav kaygısı üzerindeki dolaylı etkileri anlamlı bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulguların, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygısının belirleyicilerinin tespit edilmesinde önemli katkılar sunduğu düşünülmektedir. Ayrıca araştırma bulgularının, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygısının azaltılması amacıyla geliştirilebilecek olan psiko-eğitsel müdahalelerde işlevsel olabileceği varsayılmaktadır.

Published
2023-01-31
How to Cite
ÇIKRIKÇI, ÖZKAN; ERZEN, EVREN. Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 47-62, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/421>. Date accessed: 16 july 2024.
Section
Makaleler / Articles