ÇIKRIKÇI, ÖZKAN; ERZEN, EVREN. Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 47-62, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/421>. Date accessed: 02 oct. 2023.