ÜLPER, Hakan. Yabancı Öğrencilerin Türkçe Söyleyiş Akıcılıklarına İlişkin Algılarını Etkileyen Etmenler. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 328-338, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/315>. Date accessed: 01 oct. 2020.